PL | EN | DE

Theodor Leschetizky
Musikgesellschaft in Warschau

Vorstand

Vorstand der Gesellschaft:

Präsident: Hubert Rutkowski
Vicepräsident: Paweł Pawlik
Sekretär: Wojciech Proniewicz

Biographie von Theodor Leschetizky

Über die Gesellschaft