PL | EN | DE

Towarzystwo Muzyczne
im. Teodora Leszetyckiego

Władze Towarzystwa

Zarząd Towarzystwa:

Prezes: Hubert Rutkowski
Wiceprezes: Piotr Kędzierski
Sekretarz: Wojciech Proniewicz

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Rostislaw Wygranienko
Zastępca przewodniczącego: Paweł Sobowiec

Biografia Teodora Leszetyckiego

O Towarzystwie