PL | EN | DE

Towarzystwo Muzyczne
im. Teodora Leszetyckiego

O TowarzystwieTowarzystwo Muzyczne im. Teodora Leszetyckiego zostało powołane w Warszawie w marcu 2007 roku. Jest organizacją zrzeszającą grupę artystów i naukowców, których połączyła idea propagowania muzyki jako ważnej sfery ludzkiej egzystencji. Celem Towarzystwa jest w pierwszym rzędzie kultywowanie dzieła i ideałów sztuki wybitnego pedagoga, pianisty i kompozytora polskiego pochodzenia, Teodora Leszetyckiego (1830-1915), postaci w Polsce dotąd niedocenianej.

Leszetycki wykształcił blisko 1200 pianistów. Wielu z nich zaznaczyło się w gronie najwybitniejszych artystów minionego stulecia, m. in.: Ignacy Jan Paderewski, Artur Schnabel, Mieczysław Horszowski, Ignacy Friedmann czy Benno Mojsejewicz. Mistrz wychował całą generację wirtuozów fortepianu, której tradycje do dziś są kontynuowane przez jej spadkobierców. Jak powiedział prof. Janos Cegledy, Prezes Leschetizky Society of Japan: "dziś prawie wszyscy pianiści mają jakieś powiązanie z Leszetyckim".

Towarzystwa Leszetyckiego istniały dotąd w USA, Austrii oraz Japonii. Teraz powołane zostało także w kraju, z którego pochodził jego patron.

Towarzystwo Muzyczne im. Teodora Leszetyckiego będzie realizowało swoje cele poprzez organizowanie koncertów, konkursów, wykładów i innych projektów muzyczno-edukacyjnych, a ważnym aspektem działalności będzie podejmowanie wszechstronnych działań w celu integracji różnych dziedzin sztuki i nauki.

Biografia Teodora Leszetyckiego

Władze Towarzystwa